16:01 ICT Thứ hai, 26/08/2019
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ MIỀN TRUNG với quan điểm “QUẢN LÝ là NỀN TẢNG KHÁC BIỆT tạo GIÁ TRỊvà phương châm hoạt động “TẬN TÂM, TẬN TỤY, TẬN TÌNH”

TIN HOẠT ĐỘNG

CÁC LOẠI HÌNH TƯ VẤN

CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

Hỗ trợ trực tuyến

1 0908196319
Yahoo Hỗ trợ trực tuyến
Skype My status

Trang nhất » FAQ

ISO 9001.
Lên phía trên
ISO là gì?
Câu hỏi:
ISO là gì?
Trả lời:
ISO là tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá có tên đầy đủ theo tiếng anh là: The International Organization for Standardization, được thành lập vào năm 1946 tại Luân Đôn và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 23/02/1947. Nhằm mục đích xây dựng các tiêu chuẩn về sản xuất, thương mại và thông tin... trụ sở chính ở GENERVA (Thuỵ Sĩ).
Lên phía trên
Tiêu chuẩn ISO 9001 là gì?
Câu hỏi:
Tiêu chuẩn ISO 9001 là gì?
Trả lời:
Tiêu chuẩn ISO 9001 là một tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 sử dụng để chứng nhận cho các hệ thống quản lý chất lượng . Các tiêu chuẩn khác trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là các tiêu chuẩn để hướng dẫn xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, không dùng để chứng nhận.  

- ISO 9001 không phải là tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ. Các doanh nghiệp sản xuất cung cấp các sản phẩm dịch vụ khác nhau đều có thể áp dụng ISO 9000 và đăng ký chứng nhận ISO 9001.

- Chứng chỉ ISO 9001 không chứng nhận cho chất lượng sản phẩm của một Doanh nghiệp mà chứng nhận rằng một Doanh nghiệp có một hệ thống quản lý giúp cho Doanh nghiệp đó đạt được mức chất lượng đã xác định và sự thoả mãn của khách hàng.

Lên phía trên
Doanh nghiệp phải làm gì khi áp dụng ISO 9000?
Câu hỏi:
Doanh nghiệp phải làm gì khi áp dụng ISO 9000?
Trả lời:
 •  Doanh nghiệp phải cải tiến cách quản lý hiện tại theo phương thức được mô tả trong tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Các hoạt động tiêu chuẩn yêu cầu mà doanh nghiệp chưa có sẽ phải bổ sung.
 • Tuỳ theo trình độ quản lý hiện tại của mình mà một doanh nghiệp sẽ phải cải tiến nhiều hay ít cho phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
 • Không nhất thiết phải cải tiến nhà xưởng, thiết bị và sắp xếp lại tổ chức. Việc này tuỳ vào mức độ đáp ứng hiện tại của nhà xưởng, thiết bị, nhân lực của Doanh nghiệp đối với yêu cầu về chất lượng sản phẩm của Khách hàng.
 • Các hoạt động dưới đây là các hoạt động cốt lõi của Hệ thống quản lý chất lượng sẽ phải được tiến hành tại Doanh nghiệp
Lên phía trên
Các yêu cầu cơ bản của tiêu chuẩn ISO 9000
Câu hỏi:
Các yêu cầu cơ bản của tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm những gì?
Trả lời:
 • Xác định hệ thống quản lý chất lượng
 • Kiểm soát tài liệu
 • Kiểm soát hồ sơ
 • Chính sách chất lượng
 • Mục tiêu chất lượng
 • Xác định trách nhiệm quyền hạn
 • Thông tin nội bộ
 • Đào tạo
 • Cung cấp cơ sở hạ tầng
 • Môi trường làm việc
 • Hoạch định tạo sản phẩm
 • Xác định các yêu cầu của khách hàng
 • Kiểm soát Thiết kế
 • Kiểm soát Mua hàng
 • Kiểm soát sản xuất/cung cấp dịch vụ
 • Kiểm soát thiết bị đo lường
 • Đo lường sự thoả mãn của khách hàng
 • Đánh giá nội bộ
 • Đo lường sản phẩm
 • Theo dõi các quá trình
 • Kiểm soát sản phẩm không phù hợp
 • Phân tích dữ liệu
 • Hành động khắc phục
 • Hành động phòng ngừa
 • Xem xét của lãnh đạo
Lên phía trên
Lợi ích khi áp dụng và chứng nhận ISO 9000 là gì?
Câu hỏi:
Lợi ích khi áp dụng và chứng nhận ISO 9000 là gì?
Trả lời:

ISO 9000 mang đến cho bạn những lợi ích thiết thực.

* Cải thiện tình trạng tài chính từ việc hoạch định và đạt được các kết quả thông qua các quá trình có hiệu quả và hiệu lực,

* Cải thiện uy tín của Doanh nghiệp nhờ nâng cao khả năng thoả mãn khách hàng của Doanh nghiệp,

* Tăng lượng hàng hoá/dịch vụ bán ra nhờ nâng cao khả năng thoả mãn các nhu cầu của khách hàng của Doanh nghiệp,

* Giảm chi phí nhờ các quá trình được hoạch định tốt và thực hiện có hiệu quả,

* Nâng cao sự tin tưởng nội bộ nhờ các mục tiêu rõ ràng, các quá trình có hiệu lực và các phản hồi với nhân viên về hiệu quả hoạt động của hệ thống,

* Các nhân viên được đào tạo tốt hơn,

* Nâng cao tinh thân nhân viên nhờ sự hiểu rõ đóng góp với mục tiêu chất lượng, đào tạo thích hợp, trao đổi thông tin hiệu quả và sự lãnh đạo,

* Khuyến khích sự cởi mở trong tiếp cận các vấn đề chất lượng, nhờ đó khả năng lặp lại ít hơn,

* Tạo cơ sở cho hoạt động chứng nhận, công nhận và thừa nhận:

* Được sự đảm bảo của bên thứ ba,

* Vượt qua rào cản kỹ thuật trong thương mại,

* Cơ hội cho quảng cáo, quảng bá.

Lên phía trên
Sự khác biệt giữa ISO 9000 và TQM
Câu hỏi:
Quý công ty giải thích giúp tôi sự khác nhau giữa ISO 9000 và TQM?
Trả lời:
Sự khác nhau chủ yếu giữa ISO 9000 và TQM là:
 • Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là một tiêu chuẩn trong khi đó TQM không phải là một tiêu chuẩn mà nó giống như là một triết lý hơn.
 • TQM đề cập đến văn hóa của sự cải tiến chất lượng liên tục và một trong những mặt quan trọng của TQM là hệ thống huy động nguồn nhân lực.
Lên phía trên
Quy mô của đơn vị cần chứng nhận ISO 9001:2008
Câu hỏi:
Công ty tôi quy mô nhỏ liệu có áp dụng được tiêu chuẩn ISO 9001:2008?
Trả lời:
Theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 - mục 1.2 thì tiêu chuẩn này mang tính tổng quát, áp dụng cho mọi tổ chức (sản xuất, kinh doanh, hay dịch vụ, trường học, bệnh viện hay hành chính công...), không phân biệt loại hình quy mô (lớn hay nhỏ) và sản phẩm cung cấp.
Lên phía trên
Thời gian hiệu lực chứng nhận ISO
Câu hỏi:
Sau thờI gian 3 năm chứng nhận hết hạn công ty tôi phải làm gì?
Trả lời:
Sau thời gian hiệu lực chứng nhận 3 năm bạn có thể liên lạc với tổ chức chứng nhận để được làm thủ tục đánh giá lại (có thể bạn không cần tư vấn nữa vì bạn đã có kinh nghiệm sau 3 năm thực hiện hệ thống)
Lên phía trên
Xây dựng tiêu chuẩn ISO
Câu hỏi:
Quan điểm người tiêu dùng có quan trọng khi xây dựng tiêu chuẩn ISO hay không?
Trả lời:
Quan điểm người tiêu dùng cùng cần phải được tính đến khi xây dựng tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này thường hình thành đặc tính sản phẩm. Người tiêu dùng đóng một vai trò tích cực trong việc phát triển các tiêu chuẩn, các đặc điểm của một sản phẩm hoặc dịch vụ có nhiều khả năng để áp ứng nhu cầu của họ. 

      Tiêu chuẩn ISO và người tiêu dùng
Lên phía trên
Lý do Doanh nghiệp xây dựng ISO 9001 phải sử dụng dịch vụ tư vấn
Câu hỏi:
Tại sao Doanh nghiệp xây dựng ISO 9001 phải sử dụng dịch vụ tư vấn?
Trả lời:
Doanh nghiệp xây dựng ISO 9001 phải sử dụng dịch vụ tư vấn vì 5 lý do:

1. Doanh nghiệp không thể có đủ thời gian, nhân lực tự nghiên cứu áp dụng ISO 9001 cùng với tâm lý “ bụt chùa nhà không thiêng”

2. ISO 9001 chỉ hướng dẫn doanh nghiệp “làm cái gì” không hướng dẫn “làm như thế nào”

3. Việc áp dụng ISO 9001 đòi hỏi phải có các kiến thức bổ trợ về Marketing, kinh doanh, sản xuất… theo khoa học

4. Nếu không có vai trò tư vấn bên ngoài, doanh nghiệp khó có thể bố trí được thời gian để hoàn tất dự án

5. Tư vấn và đánh giá là một nghề cũng như nghề hoạt động của doanh nghiệp

Lên phía trên
Khó khăn trong việc áp dụng ISO 9000 ở Việt Nam
Câu hỏi:
Một số khó khăn trong việc áp dụng ISO 9000 ở Việt Nam là gì?
Trả lời:

1. Thay đổi tập quán (đúng hơn là triết lý) về quản lý như:

- Làm đúng ngay từ đầu hay mạnh dạn làm sai đâu sửa đó

- Quản lý theo quá trình (MBP) hay chỉ theo mục tiêu (MBO)

- Cơ cấu tổ chức theo chéo – chức năng hay chỉ trực tuyến

- Vì mục tiêu lâu dài hay ngắn hạn, thậm chí "chụp giựt"

2. Quá trình gian khổ để hiểu thấu đáo ISO 9000

- ISO 900 chỉ nêu định hướng các quá trình lớn

- Cần vận dụng kiến thức của nhiều môn quản lý đề nắm được nội dung

- Cần dũng cảm đánh giá thực trạng của doanh nghiệp (tài chính và quan trọng hơn nhiều là vị thế cạnh tranh)

- Kiên trì, sáng tạo để hoạch định kế hoạch chất lượng

3. Nhận thức của các cấp Lãnh đạo và Chủ doanh nghiệp

- Chưa nhận thức đầy đủ vai trò của quản lý đối với hiệu quả kinh doanh

- Chưa coi khoa học quản lý là một "bí quyết" (Know-how)

- Chưa có tập quản và nhu cầu đào tạo, huấn luyện thường xuyên trong doanh nghiệp.

Lên phía trên
Sự cần thiết của việc tư vấn ISO 9001:2000 khi đã có ISO 9001:2008
Câu hỏi:
Có cần thiết phải mời tư vấn ISO 9001:2008 khi công ty đã có chứng nhận ISO 9001:2000 ?
Trả lời:

Việc cần thiết mời tư vấn hay không phụ thuộc vào quyết định của công ty bạn (nếu có thời gian và người am hiểu rõ tiêu chuẩn) vì sự thay đổi của phiên bản ISO 9001:2008 là không nhiều so với phiên bản cũ, tuy nhiên có hai lý do bạn cần cân nhắc trước khi quyết định:

Thứ nhất: Sau một thời gian áp dụng tiêu chuẩn cũ ISO 9001:2000, công ty bạn cần soát xét lại hệ thống để đảm bảo phù hợp hơn, cũng như việc đào tạo nhận thức chất lượng cho nhân viên mới và tái đào tạo (Refresh) đối với nhân viên cũ .

Thứ hai: Với tình hình khủng hoảng tài chính thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam suy giảm nói riêng, những lý do này sẽ tác động đến sự phát triển của các doanh nghiệp vì vậy các doanh nghiệp cần soát xét (dieu chinh) hệ thống quản lý của mình một cách toàn diện để giúp hoạt động được hiệu quả hơn - giảm chi phí - ra tăng lợi thế cạnh tranh để tồn tại và phát triển.

Lên phía trên
Việc áp dụng ISO 9001 có cần thay đổi cơ sở hạ tầng ?
Câu hỏi:
Việc áp dụng ISO 9001 có cần thay đổi cơ sở hạ tầng?
Trả lời:
Điều khoản quy định cơ sở hạ tầng được quy định tại điều khoản 6.3 và 6.4 tiêu chuẩn ISO 9001. Tiêu chuẩn quy định doanh nghiệp phải có cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc phù hợp với việc sản xuất sản phẩm. Vì vậy việc doanh nghiệp có đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ giúp cho điều kiện sản xuất được tốt hơn chứ không phải một yêu cầu bắt buộc - vấn đề doanh nghiệp sẽ chứng minh điều kiện hiện tại đã đáp ứng yêu cầu sản xuất, phù hợp với trình độ công nghệ hiện có của doanh nghiệp.
Lên phía trên
Lý do chọn MTMC
Câu hỏi:
Tại sao nên chọn công ty TNHH Tư vấn Quản lý Miền Trung chúng tôi?
Trả lời:
 1. Chuyên gia có kinh nghiệm, tận tình
 2. Đánh giá thực trạng quản lý theo tiêu chuẩn không tính phí (nếu Doanh nghiệp yêu cầu)
 3. Tích hợp các hệ thống khi công ty xây dựng nhiều hệ thống
 4. Tuân thủ đúng, đủ quy trình nghiệp vụ tư vấn của MTMC đặt ra
 5. Duy trì hệ thống sau 03 năm sau khi chứng nhận
 6. Có kinh nghiệm tư vấn hơn 200 Doanh nghiệp.
 7. Hiểu biết các tổ chức chứng nhận đang họat động tại Việt Nam
 8. Áp dụng linh động với tình hình sản xuất - kinh doanh của Doanh nghiệp
 9. Chi phí hợp lý.
 

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn quan tâm đến loại hình?

ISO 9000

ISO 14000

ISO 22000/HACCP

SA 8000

OHSAS 18000

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

Tháng Tám 26, 2019, 3:32 pm
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,421.13 15,514.22 15,778.05
CAD 17,135.59 17,291.21 17,585.25
CHF 23,418.66 23,583.75 23,984.81
DKK - 3,414.43 3,521.45
EUR 25,625.07 25,702.18 26,474.11
GBP 28,162.57 28,361.10 28,613.56
HKD 2,915.41 2,935.96 2,979.92
INR - 320.86 333.45
JPY 212.65 214.80 221.03
KRW 17.41 18.33 19.87
KWD - 76,256.05 79,248.15
MYR - 5,481.97 5,552.94
NOK - 2,545.74 2,625.54
RUB - 350.07 390.08
SAR - 6,171.16 6,413.30
SEK - 2,380.68 2,440.62
SGD 16,500.87 16,617.19 16,798.67
THB 743.71 743.71 774.74
USD 23,140.00 23,140.00 23,260.00

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU