16:37 ICT Thứ hai, 26/08/2019
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ MIỀN TRUNG với quan điểm “QUẢN LÝ là NỀN TẢNG KHÁC BIỆT tạo GIÁ TRỊvà phương châm hoạt động “TẬN TÂM, TẬN TỤY, TẬN TÌNH”

TIN HOẠT ĐỘNG

CÁC LOẠI HÌNH TƯ VẤN

CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

Hỗ trợ trực tuyến

1 0908196319
Yahoo  Hỗ trợ trực tuyến
Skype My status

Trang nhất » FAQ

ISO 50001.
Lên phía trên
ISO 50001
Câu hỏi:
Tiêu chuẩn ISO 50001 là gì?
Trả lời:
Tiêu chuẩn ISO 50001- Hệ thống quản lý năng lượng, giúp các tổ chức/doanh nghiệp có những cải tiến liên tục trong việc quản lý sử dụng năng lượng hiệu quả. Việc áp dụng rộng rãi tiêu chuẩn này được dự đoán sẽ tác động lên 60% lượng năng lượng tiêu thụ trên thế giới.

Tại Việt Nam, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được ban hành tháng 6 năm 2010 yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp có kế hoạch sử dụng năng lượng hiệu quả tiết kiệm, đồng thời yêu cầu các tổ chức tiến hành lồng ghép chương trình quản lý năng lượng với các chương trình quản lý chất lượng, chương trình sản xuất sạch hơn, chương trình bảo vệ môi trường của cơ sở.
Lên phía trên
Tổ chức phù với với tiêu chuẩn ISO 50001
Câu hỏi:
ISO 50001 phù hợp cho các tổ chức nào?
Trả lời:
ISO 50001 có thể được áp dụng trong tất cả các loại hình tổ chức và doanh nghiệp, không phân biệt quy mô, loại hình hoạt động cũng như các điều kiện về địa lý, văn hóa hay xã hội. Tiêu chuẩn này đặc biệt thích hợp đối với các đơn vị sản xuất công nghiệp, các tòa nhà, các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm theo danh mục mà Bộ Công thương ban hành hàng năm theo quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Lên phía trên
Lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 50001
Câu hỏi:
Lợi ích mà tiêu chuẩn này mang lại là gì?
Trả lời:

• Cải tiến các hoạt động quản lý, điều hành nhằm giảm các chi phí đầu vào dành cho năng lượng;

• Khuyến khích sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn năng lượng dựa trên các nguồn lực sẵn có;

• Thúc đẩy các sáng kiến cải tiến liên quan đến sử dụng và tiêu thụ năng lượng;

• Hướng tới sử dụng hiệu quả các thiết bị tiêu thụ năng lượng;

• Giúp đưa ra các đánh giá và ưu tiên ứng dụng các công nghệ và thiết bị mới có tính năng tiết kiệm năng lượng;

• Tạo điều kiện để so sánh, đo lường và lập báo cáo tiết kiệm năng lượng.

• Tạo môi trường thuận lợi nhằm truyền đạt thông tin về quản lý các nguồn năng lượng;

• Góp phần phổ biến và nhân rộng các hành vi thực hành tiết kiệm năng lượng trong cộng đồng;

• Hình thành mô hình thúc đẩy nâng cao hiệu quả năng lượng thông qua chuỗi cung cấp;

• Giảm các tác động môi trường thông qua giảm phát thải carbon và các khí nhà kính khác;

• Có khả năng tương thích cao với các hệ thống quản lý khác như ISO 14001, ISO 9001…

 

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn quan tâm đến loại hình?

ISO 9000

ISO 14000

ISO 22000/HACCP

SA 8000

OHSAS 18000

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

Tháng Tám 26, 2019, 3:32 pm
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,421.13 15,514.22 15,778.05
CAD 17,135.59 17,291.21 17,585.25
CHF 23,418.66 23,583.75 23,984.81
DKK - 3,414.43 3,521.45
EUR 25,625.07 25,702.18 26,474.11
GBP 28,162.57 28,361.10 28,613.56
HKD 2,915.41 2,935.96 2,979.92
INR - 320.86 333.45
JPY 212.65 214.80 221.03
KRW 17.41 18.33 19.87
KWD - 76,256.05 79,248.15
MYR - 5,481.97 5,552.94
NOK - 2,545.74 2,625.54
RUB - 350.07 390.08
SAR - 6,171.16 6,413.30
SEK - 2,380.68 2,440.62
SGD 16,500.87 16,617.19 16,798.67
THB 743.71 743.71 774.74
USD 23,140.00 23,140.00 23,260.00

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU