16:01 ICT Thứ hai, 26/08/2019
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ MIỀN TRUNG với quan điểm “QUẢN LÝ là NỀN TẢNG KHÁC BIỆT tạo GIÁ TRỊvà phương châm hoạt động “TẬN TÂM, TẬN TỤY, TẬN TÌNH”

TIN HOẠT ĐỘNG

CÁC LOẠI HÌNH TƯ VẤN

CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

Hỗ trợ trực tuyến

1 0908196319
Yahoo  Hỗ trợ trực tuyến
Skype My status

Trang nhất » FAQ

6 SIGMA.
Lên phía trên
6 Sigma
Câu hỏi:
6 Sigma là gì ?
Trả lời:

Bob Galvin – Giám đốc điều hành Motorola tóm tắt 6 Sigma: “6 Sigma là một phương pháp khoa học tập trung vào việc thực hiện một cách phù hợp và có hiệu quả các kỹ thuật và các nguyên tắc quản lý chất lượng đã được thừa nhận. Tổng hợp các yếu tố có ảnh hưởng đến kết quả công việc, 6 Sigma tập trung vào việc làm thế nào để thực hiện công việc mà không (hay gần như không) có sai lỗi hay khuyết tật.

Chữ Sigma (s) theo ký tự Hy lạp đã được dùng trong kỹ thuật thống kêđể đánh giá sự sai lệch của các quá trình. Hiệu quả hoạt động của một công ty cũng được đo bằng Sgma mà công ty đó đạt được đối với các quá trình sản xuất kinh doanh của họ. Thông thường các công ty thường đặt ra mức 3 hoặc 4 Sigma là mức Sigma chuẩn cho công ty tương ứng với xác suất sai lỗi có thể xảy ra là từ 6200 tới 67000 trên một triệu cơ hội. Nếu đạt tới mức 6 Sigma, con số này chỉ còn 3.4 lỗi trên một triệu cơ hội. Điền này cho phép đáp ứng sự mong đợi ngày càng tăng của khách hàng cũng như sự phức tạp của các sản phẩm và quy trình công nghệ mới ngày nay”..

Lên phía trên
Lợi ích của 6 Sigma
Câu hỏi:
Lợi ích của 6 Sigma là gì?
Trả lời:

- Tạo ra sự thành công liên tục

- Xác định mục tiêu thực hiện cho tất cả mọi người

- Nâng cao giá trị đến khách hàng

- Gia tăng tỷ lệ sáng kiến được thực hiện

- Phối hợp chức năng chéo

- Thực hiện các chiến lược thay đổi

Lên phía trên
Các lĩnh vực áp dụng 6 Sigma
Câu hỏi:
Các lĩnh vực áp dụng 6 Sigma là gì?
Trả lời:

- Thương mại điện tử và các dịch vụ

- Họach định tài nguyên và nguồn lực doanh nghiệp

- Nghiên cứu sản xuất, gia công, chế tạo

- Hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng

- Chiến lược cộng tác kinh doanh

- Quản lý tri thức

- "Tập trung vào quá trình".

- Tòan cầu hóa

- Sản xuất đúng thời điểm/ giao hàng đúng hẹn

Lên phía trên
Bốn nội dung cơ bản của 6 Sigma
Câu hỏi:
Bốn nội dung cơ bản của 6 Sigma là gì?
Trả lời:

- Tập trung vào khách hàng

- Dữ liệu và quản lý dữ liệu thực tế

- Tập trung vào quản lý và cải tiến quá trình

- Nhà quản lý cần tập trung vào những nội dung ưu tiên

Lên phía trên
Nhà vô địch, nhà tài chợ, Chưởng môn Đai đen, Nhà Đai đen, Nhà Đai xanh
Câu hỏi:
Nhà vô địch, nhà tài chợ, Chưởng môn Đai đen, Nhà Đai đen, Nhà Đai xanh là ai?
Trả lời:

- Nhà vô địch và các Nhà tài trợ : Đó là các Giám đốc điều hành các mảng họat động đang đặt trọng tâm cải tiến. Họ phải hiểu biết về 6 Sigma phối hợp các họat động cải tiến trong phạm vi của mình

- Chưởng môn Đai đen (Master Black Belt - MBB): Là cấp độ cao nhất về tinh thông nghiệp vụ trong doanh nghiệp. Có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành trực tiếp về mặt ỹ thuât, đào tạo các Đai đen dưới quyền về việc thực hành cải tiến.

-Nhà Đai đen (Black Belt - BB) : Lã những cá nhân chủ chốt thực hiện công việc dưới sự điều hành của MBB. Họ phải thông nghiệp vụ và nắm được công việc. Họ phải chịu trách nhiệm đối với từng quá trình cụ thể và hướng dẫn Đai xanh hoàn thành các dự án được giao.

-Nhà Đai xanh (Green Belt - GB): là những chủ nhiệm (trưởng nhóm) dự án chịu trách nhiệm vận hành dự án từ khi bắt đầu đến khi kết thúc công việc

Lên phía trên
Công ty chưa xây dựng ISO 9000 vậy có nên áp dụng 6 Sigma ?
Câu hỏi:
Công ty chưa xây dựng ISO 9000 vậy có nên áp dụng 6 Sigma ?
Trả lời:

Hãy bắt đầu thực hiện ISO 9001 trước khi thực hiện 6 Sigma vì ISO 9001 là nền tảng. Tuy nhiên doanh nghiệp có thể tiếp cận áp dụng một số công cụ của 6 Sigma

 

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn quan tâm đến loại hình?

ISO 9000

ISO 14000

ISO 22000/HACCP

SA 8000

OHSAS 18000

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

Tháng Tám 26, 2019, 3:32 pm
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,421.13 15,514.22 15,778.05
CAD 17,135.59 17,291.21 17,585.25
CHF 23,418.66 23,583.75 23,984.81
DKK - 3,414.43 3,521.45
EUR 25,625.07 25,702.18 26,474.11
GBP 28,162.57 28,361.10 28,613.56
HKD 2,915.41 2,935.96 2,979.92
INR - 320.86 333.45
JPY 212.65 214.80 221.03
KRW 17.41 18.33 19.87
KWD - 76,256.05 79,248.15
MYR - 5,481.97 5,552.94
NOK - 2,545.74 2,625.54
RUB - 350.07 390.08
SAR - 6,171.16 6,413.30
SEK - 2,380.68 2,440.62
SGD 16,500.87 16,617.19 16,798.67
THB 743.71 743.71 774.74
USD 23,140.00 23,140.00 23,260.00

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU